HİKAYE
2019-02-11 09:09:13 ( 26 izlenme )
Reklamlar

HIZIR; bilinmezlik değildir;

HIZIR; bilinmezlik değildir; İkrar Verip Yola Girenlerin Sevgiye, Umuda Ve Paylaşılan Her Lokmaya Şekil Vermesidir, Aşıkların, Pirlerin, Uluların Dilinde Niyazdır, Bağlamanın Her Telinde Cemdir Hızır. 
Yani; kavram kargaşası, dil kirliliği, anlam kaymaları, tanımsız, sıfatsız benzetmeler değildir Hızır
Hızır’ı bu çerçevede değerlendirenler, Hızır kavramını soyutlaştırarak insanların kafasına herkeste olmayan “İlim” ilmi ledün ile açıklayarak zahiri sığ düşüncelere bizleri zorlayıp kendi paradigmalarıyla yorumlamaya dar kalıplara sokmaya çalışmaktadırlar 
Oysa Aleviliğin sosyal yapıları ve kurumları vardır her şey nettir. Yani Alevilikte gizemlilik bilgisi yoktur
( ilmi-ledün Hz Peygambere verilen ilim olarak bilinir) ancak Alevilerin bakışı şudur; Tanrı herkese eşit davranıp herkese akıl fikir vermiştir eğer birilerini özel yaratıysa bu yaratıcılığına ters olur yani ceza ve mükâfat ilişkisinde de çelişmiş olur akılsız yarattığı bir kulu neden cezalandırsın değil mi? 
İlmi ledünden beslenen Sünni ve Şia kaynakların temelinde de aslında mitolojik Kaynaklar vardır yani destanlar, masallar derlenmiş ve vahiy olmuş gibi soyut bir durum söz konusu 
Aleviliğin kurana bakışı tam olarak şu; Esasen Bâtıni bir felsefe üzerine kurulu bir(pir, rehber, mürşit, dede) kurumları ile tüm dinlere inançlara eşit bakan ve bunlardan farklı olan bir inançtır. 
Yani esas olan gerçekliktir. İlmi ledün’e dönersek “Allah Türkçe bilmiyor mu ki, Kuranı Arapça okuyoruz ya da ana dilde kuran okursak Allah anlamaz mı Allah bilinmez, zor, herkesin anlamıyacağı bir ilmi neden versin? 
İşte Alevilikte ilmi ledün değil insani kâmille vardır. İnsan Allah’ın sıfatlarından tecelliler taşımaktadır ve sır olan bu mertebeye insan olarak çıkmaktır. Tıpkı hallacı Mansur gibi Ene’l Hak demesidir. 
İşte Hızır da bir sırdır ama bu Sır her insanda vardır her doğan elementinde kısacası her canlıda “bilinmezlik ilmi değildir” içten istediğimizde insanca istediğimizde herkese özgürlük, demokrasi, adalet, eşitlik, insan hakları, dürüstlük, misafirperverlik, yardımseverlik gibi kavramlarla özdeşleşerek ideal normlarla toplumu denetleme mekanizmasına dönüşür. Kısacası sevgi talep etmenin diğer adıdır Hızır Alevileri Hızır’ı kimseyi darda bırakmaz carına yetişir çünkü bizler ne istersek isteyelim önce herkes için sonra kendimiz için isteriz…
Hızır Yoldaşınız Olsun.

Celal Fırat

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

TEHLİKENİN FARKINDA MIYIZ? İLK BOĞAZ GEÇİŞ PROJESİ 120 YIL ÖNCE Hırsız Kim ÇOBAN MUSTAFA'YA AĞIT